Lijmbeekstraat 198,

5712NJ Eindhoven

info@xgold.nl,

+31-626-316-541

Cart

Privacy Policy

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest XGOLD z siedzibą w Lijmbeekstraat 198, 5712NJ Eindhoven, kvk: 73757462, btw: NL522385138B01. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie i sklepie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP, NIP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@xgold.nl
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Our website, www.xgold.nl (hereinafter: ‘the website’) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are called ‘cookies’). Cookies are also placed by third parties that we have enabled. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.
 2. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and is stored by your browser on your hard drive from your computer or other device. The information stored therein can be sent back to our servers or those of the relevant third parties on a subsequent visit.
 3. A script is a piece of program code that is used to make our website work properly and to make it interactive. This code is executed on our server or on your equipment.
 4. A web beacon (also pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to map traffic on a website. To do this, various data from you is stored using web beacons.
 5. When you visit our website for the first time, we display a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on “All cookies” you give us permission to use all cookies and plugins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the placement of cookies through your browser, but you must take into account that our website may then no longer work optimally.
 6. We have made agreements with other companies that place cookies about the use of cookies. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. Parties such as Google can be regarded as independent controllers within the meaning of the General Data Protection Regulation. We recommend that you read the privacy statements of these companies.
 7. 1. Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we ensure that you can visit our website more easily. This way, for example, you do not have to repeatedly enter the same information when you visit our website and it is possible, among other things, that the items are kept in your shopping basket until you have paid. We may place these cookies without your permission.
  2.
  We use analytical cookies to ensure that our website meets the wishes of our visitors as closely as possible. We gain insight into the use of our website through analytical cookies. We request your permission to place analytical cookies. We ask for your permission to place statistics cookies
  3.
  We do not use advertising cookies on this website.
  4.
  Our website includes buttons from Facebook and Instagram to promote web pages (including “like”, “pins”) or share (including “tweet”) on social networks such as Facebook and Instagram. These buttons work with pieces of code that come from Facebook and Instagram itself. Cookies are placed through this code. The social media buttons can also store and process certain data, so that you can be shown personalized advertisements. Read the privacy statement of these social networks (which may change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process using these cookies. The data that is retrieved is made anonymous as much as possible. Facebook and Instagram are based in the United States.
 8. You have the following rights with regard to your personal data:

  You have the right to know why your personal data is needed, what happens to it and how long it is kept.

  Right to view: you can submit a request to view the data that we process about you.

  Right to rectification and supplementation: you have the right to supplement, correct, delete or block your personal data whenever you want.

  If you give us permission to process your data, you have the right to withdraw that permission and have your personal data removed.

  Right to data portability: you have the right to request all your personal data from the Data Controller and to transfer it in its entirety to another Data Controller.

  Right to object: you can object to the processing of your data. We meet this, unless there are good reasons for processing.

  Contact us if you want to exercise these rights. Consult the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to file a complaint with the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

 9. You can delete cookies automatically or manually via your internet browser. You can also indicate that certain cookies may not be placed. Another possibility is that you set your internet browser so that you receive a message when a cookie is placed. More information about these options can be found in the instructions of the Help function of your browser.

  Please note: our website may not work optimally if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your permission for a new visit to our websites.